Hospitalaris

Unitat de Mitja Estada

  • Unitat de Convalescència
    Servei d'hospitalització total que ofereix atenció sociosanitària especialitzada per a la rehabilitació funcional i posterior reinserció al domicili del malalt que ha patit un procés agut (fractura, accident vascular cerebral, etc.) o una reagudització (bronquitis, insuficiència cardíaca, etc.).
  • Unitat de Cures Pal·liatives
    Servei d'hospitalització total que ofereix atenció sociosanitària especialitzada per assolir el confort i la màxima qualitat de vida dels pacients a la fase final d'una malaltia terminal.
  • Unitat Psicogeriàtrica
    Servei d'hospitalització total que dóna atenció sociosanitària especialitzada a pacients geriàtrics amb demència i/o malaltia mental amb un elevat grau de complexitat i risc.  

Unitat de Llarga Estada

Servei d'hospitalització total que dóna atenció sociosanitària especialitzada a pacients psicogeriàtrics afectats de demència amb pluripatologia i dependència elevada, així com a pacients psicogeriàtrics amb trastorns mentals crònics i diversos graus de dependència i a persones grans amb malalties cròniques de llarga evolució. 

Germanes Hospitalàries Hospital Sagrat Cor
Avda. Compte del Llobregat, 117 · 08760 Martorell · T. 93 775 22 00