Hospitalaris

Hospitalització d'Aguts
Servei d'hospitalització total que atén persones en situació de crisi amb patologia psiquiàtrica aguda.

Hospitalització de Subaguts
Servei d'hospitalització total que ofereix atenció a persones que necessiten un tractament psiquiàtric i rehabilitador més enllà de la crisi aguda.

Unitat de Patologia Dual
Servei d'hospitalització total de curta estada que atén de manera integrada persones amb un trastorn mental i un trastorn per ús de substàncies psicoactives.

Àrea de Rehabilitació
Servei que dóna atenció a les necessitats d'hospitalització perllongada d'un grup de pacients amb greu patologia psiquiàtrica i que, segons els seus objectius, es diferencia arquitectònicament i assistencial en dues àrees:

 • Àrea de Rehabilitació Intensiva
  Conjunt de dispositius sanitaris de caràcter hospitalari amb funcions de contenció, tractament, rehabilitació i reinserció social. Està adreçada a pacients amb patologies severes i el seu objectiu és assolir la rehabilitació i reinserció social de les persones hospitalitzades.

  La intervenció assistencial es desenvolupa en tres nivells de forma evolutiva i seqüencial: programa de crisi, programa de rehabilitació intensiva i programa de trànsit a la comunitat.
 • Àrea Psicosocial
  Conjunt de dispositius sociosanitaris de caràcter hospitalari amb funcions de contenció, tractament, rehabilitació social i cures bàsiques.

  Està adreçada a pacients amb patologies severes que, per les seves característiques psicopatològiques, evolutives i de deteriorament sociofamiliar, no poden rebre una intervenció comunitària a mig termini.

  Durant la intervenció assistencial s'apliquen programes destinats a millorar el seu funcionament mental, l'autonomia, la connexió amb el medi social i la qualitat de vida en tres nivells: programa cognitiu-conductual, programa residencial i programa psicogeriàtric. 
Germanes Hospitalàries Hospital Sagrat Cor
Avda. Compte del Llobregat, 117 · 08760 Martorell · T. 93 775 22 00