Contacte

Gabinet de Premsa de Germanes Hospitalàries
Província Canònica de Barcelona
Tel. 93 285 19 19; Mòb. 610 20 54 85
acasanovas@mapa-media.com

 

Germanes Hospitalàries Hospital Sagrat Cor
Comte del Llobregat, 117 · 08760 Martorell · T. 93 775 22 00