Formació interna

L'Hospital Sagrat Cor organitza cada any el Curs Docent amb activitats formatives dirigides als professionals del Centre, així com una sèrie d'activitats docents accessibles a qualsevol interessat (Jornada, Actualitzacions, Congrés, etc.).

PLA DE FORMACIÓ INTEGRAL

Podeu accedir al Pla de Formació Integral 2020 de l'Hospital Sagrat Cor, el qual té com a objectiu principal la millora de l'eficiència assistencial i l'excel·lència professional.

ACTIVITATS EXTERNES

El Centre organitza diverses activitats docents i formatives obertes, adreçades a professionals de la Salut Mental que estiguin interessats a participar-hi.

Totes les activitats també són accessibles als professionals de l'Hospital la feina dels quals tingui relació amb el tema que es tracti.

Les diferents Jornades i Congressos focalitzen la seva programació a les àrees on l'Hospital Sagrat Cor realitza la seva assistència: psicogeriatría, adults, infantojuvenil, rehabilitació, etc. així com en àrees transversals com l'ètica, la pastoral, entre d'altres.

El Màster i Diplomatura de Psicogeriatria es realitza conjuntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona.

Podeu consultar els programes de les activitats externes:

Germanes Hospitalàries Hospital Sagrat Cor
Avda. Compte del Llobregat, 117 · 08760 Martorell · T. 93 775 22 00