Formació Especialistes

NOTA INFORMATIVA AMB RELACIÓ A LA JORNADA DE PORTES OBERTES (clica a sobre per accedir a la informació).
 

L'Hospital Sagrat Cor està acreditat pel Ministeri de Sanitat com a Unitat Docent Multidisciplinària per a la formació de 2 especialistes en Psiquiatria, 1 especialista en Psicologia Clínica i 2 especialistes en Infermeria de Salut Mental.

Dins de la Comissió Docent, la Subcomissió de Formació Postgraduada garanteix el compliment i seguiment de la formació específica a professionals en programes de formació postgraduada (MIR, PIR i EIR).

La Formació Postgraduada a l'Hospital Sagrat Cor està oberta a les rotacions externes per serveis específics del Centre (Psiquiatria Geriátrica, Patologia Dual, etc.) a les quals acudeixen cada any nombrosos residents d'altres comunitats autònomes del país així com de l'estranger, especialment de Llatinoamèrica.

Així mateix, l'Hospital Sagrat Cor ha establert convenis amb diverses universitats per acollir la formació pràctica de pregrau d'estudiants de Psicologia, Teràpia Ocupacional, Treball Social i DUE, així com la d'alumnes de diversos estudis de postgrau de Psicologia.

Si està interessat a conèixer la nostra estructura docent i altres aspectes de la formació d'especialistes en salut mental, pot posar-se en contacte amb:

O amb els tutors de l'especialidad escollida:

Programes de Formació:

  • Formació MIR en Psiquiatria

​                   - Programa MIR 2020

                   - Guia Formativa MIR

  • Formació PIR en Psicologia Clínica

                   - Programa PIR 2020

                   - Guia Formativa PIR

  • Formació EIR en Infermeria de Salut Mental

                   - Programa EIR 2020

                   - Guia Formativa EIR

  • Supervisió de residents de totes les especialitats

                   - Protocol de supervisió de residents

 

Activitat Docent

El dimecres és el dia dedicat a la docència tant amb activitats docents i formatives específiques per als residents com amb sessions clíniques generals obertes a tot el personal. Així mateix s'organitzen cursos, seminaris i jornades al llarg de l'any.

Germanes Hospitalàries Hospital Sagrat Cor
Avda. Compte del Llobregat, 117 · 08760 Martorell · T. 93 775 22 00