Comissió de Docència

Podeu accedir al conjunt de COMPETÈNCIES de la Comissió de Formació i Docència i de la Subcomissió de Formació Postgraduada, així com a la COMPOSICIÓ de la Comissió i Subcomissió.

L'Hospital Sagrat Cor de Martorell elabora anualment una memòria docent. Podeu accedir a la darrera edició:

Germanes Hospitalàries Hospital Sagrat Cor
Avda. Compte del Llobregat, 117 · 08760 Martorell · T. 93 775 22 00