Formació

L'Hospital Sagrat Cor valora la formació i docència com una referència fonamental per la qual cosa són un apartat bàsic del seu pla estratègic.

Des de la Comissió de Docència es garanteix l'organització i programació d'activitats docents i formatives, atenent les necessitats i propostes a les diferents Àrees; impulsant i estimulant la formació continuada, i avaluant la qualitat, aprofitament i grau de satisfacció dels assistents. Els programes de formació estan dirigits a l'actualització continuada de les competències tècniques dels professionals i a la millora permanent dels seus valors professionals i humans.

Cada any s'organitza el Curs Docent amb activitats formatives dirigides als professionals d'Hospital Sagrat Cor, així com una sèrie d'activitats docents accessibles a qualsevol interessat (Jornades, Actualitzacions, Congressos, etc.).

En col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona s'organitza anualment el Master i Diplomatura de Postgrau en Psicogeriatría.

Germanes Hospitalàries Hospital Sagrat Cor
Comte del Llobregat, 117 · 08760 Martorell · T. 93 775 22 00