Col·laboradors/es

Podeu accedir al Portal de l'Empleat/da clicant sobre la següent imatge:

portal empleat
Germanes Hospitalàries Hospital Sagrat Cor
Comte del Llobregat, 117 · 08760 Martorell · T. 93 775 22 00