Serveis centrals

L'Hospital Sagrat Cor compta amb un servei de farmàcia hospitalària que dóna servei a les tres àrees assistencials del Centre. L'horari de la farmàcia és de 9 a 18 h de dilluns a divendres.

A més, l'Hospital compta amb els següents serveis:

- Servei central de teràpia ocupacional.

- Servei central de fisioteràpia i rehabilitació física.

- Servei de manteniment.

- Els serveis centrals de seguretat, cuina, alimentació i neteja estan externalitzats.

Farmàcia medicaments
Taller
Fisioteràpia
Germanes Hospitalàries Hospital Sagrat Cor
Comte del Llobregat, 117 · 08760 Martorell · T. 93 775 22 00