Model assistencial

El model d'atenció sanitària es basa en la intervenció integral biopsicosocial i espiritual de la persona malalta i es caracteritza per:

CSMA

 
  • Ser un model comunitari
  • Ser un model sectorial i intersectorial
  • Desenvolupar una tasca multidisciplinària
  • Adreçar-se al tractament, la rehabilitació i la inserció del pacient
  • Garantir la continuïtat assistencial i la integració dels nivells assistencials
  • Mantenir una col·laboració constant amb altres entitats sanitàries i socials
  • Integrar, en la mesura que sigui possible, l'opinió de la família i el pacient en la presa de decisions
  • Fomentar la formació específica dels professionals
Germanes Hospitalàries Hospital Sagrat Cor
Comte del Llobregat, 117 · 08760 Martorell · T. 93 775 22 00