Filosofia assistencial

Tots els centres de les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús són confessionalment catòlics i l'hospitalitat és el valor que caracteritza tots els seus equipaments assistencials. La Congregació entén l'hospitalitat com una actitud d'acollida vers la persona necessitada sense distinció de raça, sexe, ideologia, religió o classe social i en l'àmbit assistencial es caracteritza per:

Retaule
  • Una atenció i dedicació preferent als més necessitats
     
  • El compromís social amb les persones sense recursos
  • El respecte absolut a la dignitat de la persona malalta
  • La personalització i humanització de l'assistència
  • Una atenció de qualitat
  • La qualitat de les estructures assistencials
  • La qualificació tècnica dels professionals
Germanes Hospitalàries Hospital Sagrat Cor
Comte del Llobregat, 117 · 08760 Martorell · T. 93 775 22 00