El Centre avui

El Centre avui exterior
L'Hospital Sagrat Cor ofereix serveis especialitzats en l'àmbit de la salut mental i sociosanitari a través de l'Hospital mateix, situat a Martorell, i de més de vint equipaments comunitaris repartits per les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Llobregat i el Berguedà.

Tots els serveis són de cobertura pública i es financen a través de concerts establerts amb el CatSalut (Servei Català de la Salut). L'assistència del centre està destinada als ciutadans de la seva zona d'influència.

Serveis hospitalaris
 
  Serveis   Llits Ingressos Altes Índex d'ocupació
Salut Mental 289 1.441 1.433 97.40%
Sociosanitaris 108 546 540 100.46%


Urgències de Salut Mental

Atesos Urgències/dia Ingressats
2.856 7.82 36.86%


*Dades relatives a l'any 2011

Per a més informació, consulteu les memòries corporatives

Germanes Hospitalàries Hospital Sagrat Cor
Comte del Llobregat, 117 · 08760 Martorell · T. 93 775 22 00