Satisfacció dels clients

Satisfacció clients
Amb una periodicitat variable, la Direcció de l'Hospital Sagrat Cor realitza enquestes de satisfacció a través de la Unitat d'Atenció a l'Usuari. La finalitat és conèixer el grau de satisfacció dins d'un procés constant de millora contínua de la qualitat assistencial.

A més, a la mateixa Unitat d'Atenció a l'Usuari i al Servei d'Admissions de cada dispositiu assistencial existeixen fulls de suggeriments, d'agraïments i de reclamacions per als usuaris, que la Unitat s'encarregarà de respondre, de forma oral o escrita, en un termini màxim de quinze dies.
Germanes Hospitalàries Hospital Sagrat Cor
Comte del Llobregat, 117 · 08760 Martorell · T. 93 775 22 00