Voluntats anticipades

Les voluntats anticipades suposen el respecte al principi ètic i legal de l'autonomia del pacient a l'hora de prendre decisions relatives a la salut, sobretot quan ja no està en condicions de decidir per si mateix. Aquestes decisions només les poden prendre persones majors d'edat i amb plenes capacitats, i queden plasmades en un document de voluntats anticipades.

Per a més informació sobre el document de voluntats anticipades, podeu consultar els Diplomats de Treball Social (DTS) de qualsevol dels serveis assistencials del centre on podeu ser atesos.

Germanes Hospitalàries Hospital Sagrat Cor
Avda. Compte del Llobregat, 117 · 08760 Martorell · T. 93 775 22 00