Servei d'Atenció Espiritual i Religiosa

Església lateral
L'Hospital Sagrat Cor té a disposició dels usuaris un departament d'Atenció Espiritual i Religiosa. Aquest servei respon a la concepció integral que té el centre de l'atenció sanitària on, juntament amb els aspectes biològics, psicològics i social, els espirituals tenen una importància essencial.
 
  • Atenció Espiritual: a tot acte assistencial hi ha un
    gran component tècnic (bio-psico-social) que el centre complementa amb un tractament i una atenció adient a les necessitats espirituals de la persona malalta.
  • Servei Religiós: atesa la seva condició d'hospital catòlic, l'Hospital Sagrat Cor disposa d'un servei religiós catòlic.

Horari de celebració de l'Eucaristia:

Capella de la Comunitat: dilluns a les 20h i de dimarts a dissabte a les 8h

Capella del Centre: diumenges i festius a les 10.15h

Per respecte a la multiconfessionalitat dels pacients, l'Hospital Sagrat Cor procura oferir els mitjans necessaris per donar a cada usuari l'atenció religiosa que requereixi en funció de la seva creença.

Germanes Hospitalàries Hospital Sagrat Cor
Avda. Compte del Llobregat, 117 · 08760 Martorell · T. 93 775 22 00