Documentació

Documentació
Si l'usuari necessita alguna documentació de la seva història clínica, ha de sol·licitar-la directament al Departament d'Admissions de l'Hospital Sagrat Cor o a través del Servei d'Admissions del dispositiu extrahospitalari on sigui atès.

Sol·licitud de documentació:
 
 • Personalment, al Servei d'Admissions de l'Hospital Sagrat Cor o al dispositiu extrahospitalari del qual es tracti. La documentació es lliura 20 dies després de rebre la petició
   
 • A la recepció del Centre de Salut Mental on es faci la visita. L'horari d'atenció és de dilluns a divendres de 9h a 14h
   
 • Excepcionalment, per fax, al 93 775 19 94, o a través del correu electrònic hospital @ sagratcormartorell.org

Per a tota petició, cal omplir un formulari de sol·licitud i presentar la doumentació necessària en cada cas.


Recollida de documentació:

Cal adreçar-se personalment al Servei d'Admissions de l'Hospital Sagrat Cor o al del dispositiu assistencial extrahospitalari on l'usuari hagi demanat la documentació. L'horari d'atenció és de dilluns a divendres de 9h a 14h.

L'acreditació necessària per recollir la documentació és la següent:

El titular de la Història Clínica: DNI o passaport original

Persona autoritzada pel titular de la Història Clínica:

 • Carta d´autorització o representació signada pel titular de la Història Clínica, amb el nom complet de la persona autoritzada i la seva relació de parentiu
 • DNI o passaport original del titular de la Història Clínica
 • DNI o passaport original de la persona autoritzada

Tutor legal del titular de la Història Clínica:

 • Document judicial acreditatiu de la designació de tutor
 • DNI original del tutor
 • DNI original del tutelat

Pare o mare, en cas de menors de 16 anys:

 • DNI o passaport original del sol·licitant
 • Llibre de família

Si la sol·licitud és per demanar documentació clínica de persones difuntes, és imprescindible acreditar la vinculació familiar necessària o l'autorització mitjançant, si existís, un document de voluntats anticipades.

Germanes Hospitalàries Hospital Sagrat Cor
Avda. Compte del Llobregat, 117 · 08760 Martorell · T. 93 775 22 00