Guia de l'usuari

Posem a la vostra disposició tota la informació prèvia que, com a usuaris dels serveis de l'Hospital Sagrat Cor, necessiteu saber.

Atenció a l'usuari
Drets i Deures
Documentació
Servei d'Atenció Espiritual i Religiosa
Voluntats anticipades
Cafeteria-Menjador
Germanes Hospitalàries Hospital Sagrat Cor
Comte del Llobregat, 117 · 08760 Martorell · T. 93 775 22 00