Contactar

Utilitzeu aquest formulari per fer-nos arribar qualsevol consulta o comentari. Pròximament ens posarem en contacte amb vosaltres.

Les seves dades seran tractades per HOSPITAL SAGRAT COR, per tal de gestionar la seva dubte o qüestió. Les seves dades són tractades sobre la base del consentiment prestat mitjançant l'enviament d'aquest formulari. Les seves dades personals no seran cedides a tercers, llevat dels supòsits previstos en la legislació vigent. Els usuaris les dades siguin objecte de tractament podran exercitar gratuïtament els drets d'accés i informació, rectificació, cancel·lació, portabilitat, supressió o, si escau, oposició de les seves dades, en els termes especificats en el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal, conforme al procediment legalment establert. Aquests drets podran ser exercits dirigint comunicació per escrit, degudament signada, acompanyada de fotocòpia del DNI, a HOSPITAL SAGRAT COR, Av. Comte de Llobregat 117, 08760 - Martorell o mitjançant l'adreça de correu electrònic dpd.hsagratcor@hospitalarias.es. Les dades dels usuaris les dades són tractats, seran conservats mentre que aquests no exerceixin els drets de cancel·lació o oposició. Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

 

Germanes Hospitalàries Hospital Sagrat Cor
Comte del Llobregat, 117 · 08760 Martorell · T. 93 775 22 00