I Jornada del Programa de Suport a la Primària en Salut Mental del Baix Llobregat Nord

L'Hospital Sagrat Cor organitza la I Jornada del Programa de Suport a la Primària en Salut Mental del Baix Llobregat Nord el 25 d'octubre al Centre Cultural de Martorell.

El Programa de Suport a la Primària (PSP) es va iniciar a Catalunya el 2007. Al Baix Llobregat Nord existien diferents formes de col·laboració entre atenció primària i salut mental i el 2007 es van replantejar per constituir un Programa de Suport a la Primària amb l'objectiu de millorar l'atenció comunitària de les malalties mentals donada la seva elevada prevalença i la necessitat de la detecció i atenció ràpida.

Aixi doncs, l'objectiu de la sessió és convertir-se en un espai de reunió de tots els professionals implicats a fi d'enllaçar l'atenció primària i la salut mental, i passar d'un conjunt d'individus treballant per a una mateixa causa a esdevenir un equip multidisciplinari.

Podeu accedir al programa al document adjunt.

Germanes Hospitalàries Hospital Sagrat Cor
Avda. Compte del Llobregat, 117 · 08760 Martorell · T. 93 775 22 00