Germanes Hospitalàries Hospital Sagrat Cor
Comte del Llobregat, 117 · 08760 Martorell · T. 93 775 22 00